Onze praktijk

Praktijk Dynamiek is een kleinschalige praktijk die diagnostiek en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen binnen de basis-GGZ. Tevens richten wij ons op onderwijsadvies: het begeleiden van scholen (leerkrachten, interne begeleiders, schoolteams) rondom de zorg van hun leerlingen. Hiermee maken wij de vertaalslag tussen adviezen vanuit onderzoek en/of behandeling richting de dagelijkse praktijk thuis en op school. Andersom zijn wij in staat om, wanneer dit nodig blijkt voor een leerling, onderzoek en/of behandeling te bieden binnen de basis-GGZ.

Binnen de praktijk wordt er zowel individueel als systeemgericht gewerkt; we richten ons op het individuele kind en zijn/haar omgeving (gezin en school). Kinderen (en ouders/leerkrachten) krijgen te maken met één behandelaar die van begin tot eind bij hen betrokken is.

De kleinschaligheid van onze praktijk zorgt voor korte lijnen in het contact met de cliënt en goede afstemming met andere disciplines. Bij praktijk Dynamiek staat een laagdrempelige, persoonlijke en praktische benadering voorop.

HET TEAM

Ilona Prummel-Bokkers

Orthopedagoog-Generalist NVO en Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Mijn naam is Ilona Prummel-Bokkers en ik ben als orthopedagoog werkzaam bij praktijk Dynamiek. Het werken in onze kleine praktijk vind ik prettig, aangezien ik op deze manier zo veel mogelijk persoonlijk het contact met kinderen, ouders en leerkrachten kan vormgeven. Vanaf 2010 ben ik werkzaam binnen de basis- en specialistische GGZ en in het onderwijs.

Werken met kinderen en jongeren vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Ik vindt het interessant om mij te verdiepen in de uiteenlopende zorgvragen. Om deze reden heb ik mij de afgelopen jaren verder geschoold tot orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut. Zo heb ik brede kennis over de ontwikkeling van kinderen.

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen een gezonde ontwikkeling doormaken. Toch kunnen er allerlei factoren zijn die deze ontwikkeling belemmeren. Mijn doelstelling is om deze kinderen te ondersteunen en de ervaren problemen, samen met het kind en zijn/haar omgeving, zo veel mogelijk op te lossen.

Om de kwaliteit mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en geregistreerd bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT). Tevens ben ik opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarbij wordt mijn deskundigheid elke 5 jaar opnieuw beoordeeld (herregistratie). Daarnaast volg ik intervisie en supervisie en blijf ik in ontwikkeling door het volgen van cursussen en postmaster onderwijs.

Sandra Kerkhof-Grijsen

Orthopedagoog-Generalist NVO

Mijn naam is Sandra Kerkhof-Grijsen en ik ben als orthopedagoog werkzaam bij praktijk Dynamiek.

Het werken met kinderen en hun omgeving is mijn grote passie. Ik heb ruime ervaring in het regulier en speciaal (basis)onderwijs.  Zo werkte ik jaren als leerkracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 4) en als orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs. Ook heb ik gewerkt als onderwijsadviseur en orthopedagoog voor diverse basisscholen.

Mijn uitgangspunt is dat elk kind er mag zijn op zijn of haar eigen unieke wijze. Door oplossingsgericht te werken probeer ik steeds aandacht te hebben voor de specifieke behoeften van ieder kind. Graag wil ik me inzetten voor een transparante, systematische en doelgerichte zoektocht naar mogelijkheden om af te stemmen op wat een kind aan begeleiding nodig heeft.

Om de kwaliteit mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en ben ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en ben ik opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarbij wordt mijn deskundigheid elke 5 jaar opnieuw beoordeeld (herregistratie). Daarnaast volg ik intervisie en supervisie en blijf ik in ontwikkeling door het volgen van cursussen en postmaster onderwijs.

Alinda Ploeg-ten Voorde

Orthopedagoog NVO

Mijn naam is Alinda Ploeg-ten Voorde en ik werk als orthopedagoog bij praktijk Dynamiek. Het werken bij praktijk Dynamiek ervaar ik als prettig, vanwege de kleinschaligheid en de persoonlijk benadering die centraal staat.

In het werken als orthopedagoog vind ik het interessant om mij te verdiepen in een kind en zijn/haar zorgvragen, te zoeken naar passende hulp en zo een rol te mogen spelen in de ontwikkeling en het welzijn van een kind en zijn omgeving. Hierin vind ik het belangrijk om zowel gericht te zijn op de unieke kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een kind als op de omgeving. Om zo met elkaar te zoeken naar en te werken aan oplossingen voor de ervaren klachten.

Om de kwaliteit van mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarbij wordt mijn deskundigheid elke 5 jaar opnieuw beoordeeld (herregistratie). Ik volg regelmatig cursussen om mijzelf verder te ontwikkelen en ik neem deel aan intervisiegroepen.

Laura Visser

Orthopedagoog NVO

Mijn naam is Laura Visser en ik ben werkzaam bij Praktijk Dynamiek als orthopedagoog. Als orthopedagoog ben ik betrokken bij diagnostiek- en behandeltrajecten binnen de praktijk. In mijn werk spreekt mij de diversiteit van de problematieken aan, waardoor ik mijn kennis breed in kan zetten en ontwikkelen. Eveneens het werken met zowel kinderen als jongeren maakt het werk afwisselend.

Mede door mijn werkzaamheden binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) weet ik hoe belangrijk de driehoek tussen kind, ouder en school is. Ik vind het dan ook belangrijk om naast het kind ook de omgeving bij het traject te betrekken. Om op deze manier samen met het kind en de omgeving de ervaren problemen zo goed mogelijk op te lossen. Het werken in een kleinschalige praktijk vind ik erg prettig. Zo hebben mijn collega’s en ik korte lijnen met elkaar, waardoor we goed op de hoogte zijn van wat er binnen de praktijk speelt.

Om de kwaliteit van mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarbij wordt mijn deskundigheid elke 5 jaar opnieuw beoordeeld (herregistratie). Ik volg regelmatig cursussen om mijzelf verder te ontwikkelen en ik neem deel aan intervisiegroepen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voorwaarden

Praktijk Dynamiek maakt gebruik van algemene voorwaarden, zoals opgesteld door de NVO. Lees meer...

Kwaliteit en klachtenregeling

De orthopedagogen van onze praktijk zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen. Lees meer...

Wachtlijst

Praktijk Dynamiek hanteert een zo kort mogelijke wachtlijst. Lees meer...

Samenwerking

Vanuit praktijk Dynamiek wordt GGZ- en onderwijsexpertise op verschillende gebieden en binnen verschillende samenwerkingsverbanden ingezet. Lees meer...

Vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 valt de zorg voor kinderen en jongeren onder gemeentes, die onderverdeeld zijn in een aantal regio’s. Lees meer...

Dossier en privacy

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Lees meer...

Rechten van kinderen en jongeren

Als u uw kind aanmeldt bij praktijk Dynamiek, gaan we ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw kind. Ouders hebben doorgaans het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat u dezelfde rechten hebt. Algemeen geldend is dat een onderzoek of behandeling pas kan starten als van beide ouders de toestemming is verkregen. Lees meer...

Gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag

Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger zijn van hun kind en gezagdragend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind.

CONTACT

Adresgegevens

Barneveld
Locatie ‘Medifit’
Wethouder Rebellaan 130
3771 KA Barneveld

Locatie 'Raadhuisplein'
Raadhuisplein 6b
3771 ER Barneveld

Nijkerk
Holkerstraat 36
3861 CE Nijkerk

Zeewolde
Gezelweg 48
3892 XE Zeewolde

Contactgegevens

Ilona Prummel-Bokkers
Orthopedagoog-Generalist NVO en Cognitief Gedragstherapeut VGCT
m: +31 (0)6 16 72 40 01
e: ilona@praktijkdynamiek.nl

Sandra Kerkhof-Grijsen
Orthopedagoog-Generalist NVO
m: +31 (0)6 57 03 49 94
e: sandra@praktijkdynamiek.nl

Laura Visser
Orthopedagoog NVO
m: +31 (0)6 39 76 92 54
e: laura@praktijkdynamiek.nl

Alinda Ploeg-ten Voorde
Orthopedagoog NVO
m: +31 (0)6 39 77 89 68
e: alinda@praktijkdynamiek.nl

N.B. Met betrekking tot het programma ‘KidsFit’ in Barneveld kunt u contact opnemen met Alinda Ploeg.