Vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 valt de zorg voor kinderen en jongeren onder gemeentes, die onderverdeeld zijn in een aantal regio’s. Praktijk Dynamiek heeft contracten afgesloten met de volgende regio’s:

– Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, etc.)
– NoordVeluwe (Zeewolde, Harderwijk, Putten, etc.)
– FoodValley (Barneveld, Nijkerk, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, etc.)

Met een verwijzing (van een huis- of jeugdarts, wijkteam of via het CJG) kan onderzoek en behandeling bij onze praktijk vergoed worden.

Binnen de vastgestelde tijd moet het gehele traject plaatsvinden (incl. indirecte werkzaamheden als administratie, verslaglegging, telefonisch overleg, mailverkeer, overleg met overige behandelaren, etc.).

Komt u uit een andere gemeente of heeft u geen verwijzing? Dan kunt u vanzelfsprekend nog steeds bij onze praktijk terecht, maar wordt de factuur rechtstreeks naar u gestuurd. Soms zal een deel van de kosten vergoed kunnen worden uit de aanvullende verzekering, echter dit dient u zelf bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan. Wilt u weten wat de kosten zijn van een traject dat u zelf betaalt, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van vergoeding hanteert Praktijk Dynamiek een tarief van €92,50 voor een consult van 45 minuten.

Indien u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u uw afspraak minstens 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail af te zeggen. Wanneer u later afgemeld zijn wij genoodzaakt de eerste maal €46,25 in rekening te brengen, een tweede of meerdere keer zijn wij genoodzaakt €92,50 euro in rekening te brengen, onafhankelijk van de reden van annulering en onafhankelijk van of u wel of geen gebruik maakt van vergoeding. Dit consult wordt niet vergoed en komt voor eigen rekening.

Praktijk Dynamiek maakt gebruik van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voorgeschreven producten, namelijk:
– GB-GGZ product Kort (tot 294 minuten)
– GB-GGZ product Middel (tot 495 minuten)
– GB-GGZ product Intensief (tot 750 minuten)
– GB-GGZ Onvolledig behandeltraject (tot 120 minuten)

Op basis van de door de overheid vastgestelde criteria bepaalt uw behandelaar in hoeverre u/uw kind in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij de klachten passen.