Samenwerking

Vanuit praktijk Dynamiek wordt GGZ- en onderwijsexpertise op verschillende gebieden en binnen verschillende samenwerkingsverbanden ingezet.