Rechten van kinderen en jongeren

Als u uw kind aanmeldt bij praktijk Dynamiek, gaan we ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw kind. Ouders hebben doorgaans het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat u dezelfde rechten hebt.

Algemeen geldend is dat een onderzoek of behandeling pas kan starten als van beide ouders de toestemming is verkregen. Voor kinderen onder 12 jaar geldt dat zij niet zelf mogen beslissen en dat beide ouders toestemming moeten geven voor onderzoek en behandeling van hun kind. Jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien hebben het recht om samen met hun ouders te beslissen; zowel de jongere als de ouders moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen nemen over hun behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen en hebben geen toestemming van hun ouders nodig. De behandelaar heeft wel een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van het kind. Ouders hebben geen recht op informatie tenzij de jongere hiermee instemt.