Onderwijsadvies

Praktijk Dynamiek biedt een zeer goed alternatief naast de grote onderwijsinstanties die zorg verlenen binnen de school. Korte lijnen, een grote flexibiliteit, lage overheadkosten en vooral onze oplossingsgerichte en praktische adviezen sluiten goed aan bij de vragen van scholen. We onderscheiden ons door de combinatie van ervaring in onderwijs én GGZ. Ons uitgangspunt in de begeleiding is kijken naar de mogelijkheden en kwaliteiten van leerlingen en samen met de school gaan we op zoek naar een passend ondersteuningsplan. Het handelingsgerichte werken staat hierbij centraal.

Scholen kunnen ervoor kiezen om ons op vaste dagdelen op de school te laten zijn, maar ook flexibele inzet is mogelijk. Wij kunnen  sparren met de intern begeleider over leerlingen met extra zorgbehoeften. In het kader van Passend Onderwijs zoeken we naar overeenstemming tussen de hulpvraag van de leerling, ouders en die van leerkrachten. Doel is het helder krijgen van de onderwijs-en begeleidingsbehoeften van de driehoek: kind, leerkracht en ouders.

Daarbij bieden wij de volgende mogelijkheden:
Deskundigheidsbevordering
De rol van leerkrachten en intern begeleiders is belangrijk bij de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de leerling en de onderkenning van eventuele problemen in de ontwikkeling van de leerling. Hierbij is het van belang dat de leerkracht/intern begeleider  de leerlingen en bepaalde problematische signalen kent. Het aantal zorgleerlingen binnen het regulier basis- en voortgezet onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit doet een groter beroep op de deskundigheid van de leerkracht en intern begeleider.

Praktijk Dynamiek kan workshops verzorgen rond diverse thema’s . De workshops zijn gericht op kennisoverdracht en praktische toepassing.

Hieronder een aantal thema’s op het gebied van leer- en gedragsproblemen:
– Autismespectrumstoornissen (Autisme, Asperger, PDD-NOS)
– AD(H)D
– Angststoornissen en depressie
– Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, NLD)
– Gedragsstoornissen (ODD, OCD)
– Hechtingsproblematiek
– Hoog intelligente kinderen / hoogbegaafdheid

Naast het vergroten van inzicht in de problematiek staat tijdens deze workshops vooral het pedagogisch- en didactisch handelen van leerkrachten centraal.

Coaching
Wij bieden de mogelijkheid van coaching on the job van intern begeleider en/of leerkracht waarbij co-teaching toegepast kan worden en de persoonlijke hulpvraag het uitgangspunt is.

Interim
Praktijk Dynamiek biedt de mogelijkheid van interim IB en interim orthopedagoog. Bij uitval of ziekte van een intern begeleider of orthopedagoog kan een school beroep op ons doen. Wij hebben ruime onderwijservaring en ervaring als intern begeleider en orthopedagoog binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.